Team Tech2024-07-24T13:36:24+02:00

TEAM TECH – Nanostrukturalne elementy mikrooptyczne – w kierunku nowych funkcjonalności i zastosowań

Finansowanie:

W ramach projektu będziemy badać potencjał zastosowania nanostrukturalnych elementów mikrooptycznych, których działanie opiera się na teorii efektywnego ośrodka.

Chroniona patentami technologia wytwarzania tych elementów ma charakter generyczny, co pozwala na rozwijanie różnych rodzajów komponentów optycznych z dużym potencjałem zastosowań – od telekomunikacji i czujników światłowodowych po obrazowanie 3D i detektory 2D  pojedynczych fotonów. Wykorzystanie zmodyfikowanej, niskokosztowej technologii ciągnięcia światłowodów pozwala na wytwarzanie elementów nanostrukturalnych z zaprojektowanymi efektywnymi właściwościami optycznymi, takimi jak:

  • gradient współczynnika załamania,
  • korekta frontu falowego,
  • transformacje polaryzacji.

Nanostrukturalne komponenty mają formę płasko-równoległych płytek, a ich właściwości optyczne są określone tylko przez rozkład wewnętrznej nanostruktury. Dzięki płaskiej powierzchni, wysokie gradienty współczynnika załamania i małe wymiary elementy mogą być łatwo, tanio i trwale integrowane ze standardowymi światłowodami oraz innymi pasywnymi i aktywnymi komponentami optycznymi.

Realizacja

Program TEAM TECH Projekt nr POIR.04.04.00-00-1C74/16
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EF RR W RAMACH PO IR 2014–2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Całkowita wartość projektu: 5 497 700,00 zł

Wartość rzeczywiście rozliczonych wydatków kwalifikowanych na zakończenie projektu: 5 075 860,67 zł

Okres realizacji projektu: 30.09.2016 – 31.12.2021

Rozpowszechnianie wyników:

CHAPTERS IN BOOKS:

• M. Klimczak, D. Pysz, R. Stępień, R. Buczynski, All-Solid Soft Glass Photonic Crystal Fibers for Coherent Supercontinuum Generation, , in The Supercontinuum Laser Source, ed. Robert R Alfano,. Edition IV, pp. 565-594, Springer Cham, 2023

INVITED TALKS

• Ryszard Buczyński; Hue Thi Nguyen; Dariusz Pysz; Hugo Thienpont, Rafal Kasztelanic, Nanostructured Free-Form Fibers with Square Mode and Flat Intensity Distribution, SPIE Optics+Optoelectronics, Conference 12573, paper 12573-19, Prague, Czech Rep., 23 04, 2023 ,invited talk.

• Ryszard Buczyński, Marcin Franczyk, Dariusz Pysz, Jan Aubrecht, Grzegorz Stępniewski, Adam Filipkowski, Michal Kamrádek, Ivan Kasik, and Pavel Peterka, Development of active fibres with nanostructured cores, The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2023, CJ_9_1, Munich Germany, 26–30 June 2023, invited talk.

• Ryszard Buczynski; Jan Aubrecht; Dariusz Pysz; Ivo Barton; Marcin Franczyk; Michal Kamrádek, Adam Filipkowski, Ivan Kasik, Pavel Peterka, Optical Properies of Active Fibers with Nanostructured Cores, 2023 Asia Communications and Photonics Conference/2023 International Photonics and Optoelectronics Meetings (ACP/POEM), Wuhan, China, 04-07 November 2023, invited talk.

CONTRIBUTED ORAL TALKS

• Ryszard Buczyński; Hue Thi Nguyen; Dariusz Pysz; Rafal Kasztelanic, Development of Free-Form Fibers with Square Mode and Flat Intensity Distribution, 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), San Jose, USA, 07-12 May 2023.

• Alicja Anuszkiewicz, Adam Filipkowski, Monika Bouet, Grzegorz Stepniewski, Rafal Kasztelanic, Dariusz Pysz; Andy Cassez, Arnaud Mussot, Geraud Bouwmans, Ryszard Buczyński Birefringence enhancement in ZEBRA fiber with artificially anisotropic core, SPIE Optics+Optoelectronics, Conference 12573, paper 12573-20, Prague, Czech Rep., 23 04, 2023

JOURNAL PAPERS:

• Gierej, K. Rochlitz, A. Filipkowski, R. Buczyński, S. Van Vlierberghe, P. Dubruel, H. Thienpont, T. Geernaert, F. Berghmans, Microstructured Optical Fiber made from Biodegradable and Biocompatible Poly(D,L-Lactic Acid) (PDLLA) Jour. Light. Technol., 41(1), 275-285 (2023)

• Ł. Bijoch, U. Włodkowska, M. Pawłowska, D. Pysz, R. Kasztelanic, R. Buczyński, L. Kaczmarek, R. Łapkiewicz and R. Czajkowski, Novel design and application of high-NA fiber imaging bundles for in vivo brain imaging with two photon scanning microscopy, ACS Appl. Mater. Interfaces, 15, 12831−12841 (2023).

Lider projektu:
Prof. dr. hab.
Ryszard Buczyński
Eksperci:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae viverra arcu. Integer ornare tortor ut nisl varius, non porttitor sapien elementum. Mauris scelerisque laoreet quam facilisis suscipit. Vestibulum placerat facilisis nulla, a tempor quam mollis sit amet. Integer mi justo, semper in justo vel, pulvinar euismod nunc. Maecenas erat mi, ultrices et sem sed, pretium consectetur metus.

Newsy

Kontakt

Prof. dr hab. Ryszard Buczyński
Lider projektu
ryszard.buczynski@imif.lukasiewicz.gov.pl