Poznajcie zespół Łukasiewicz – IMiF, który realizuje projekt PIONEAR o którym więcej pisaliśmy tutaj

Przedstawiamy dr hab. inż. Anna Szerling i dr inż. Marek Ekielski.

Dr hab. inż. Anna Szerling jest dyrektorem Centrum Nanotechnologii i kieruje Grupą Badawczą Urządzeń, Czujników, Struktur Cienkowarstwowych i Materiałów Porowatych opartych na GaN. Jej zainteresowania badawcze są różnorodne i obejmują fotonikę oraz systemy laserowe.

Dr Marek Ekielski jest liderem Obszaru Badań nad Strukturami 3D i pełni funkcję Wice-Lidera Grupy Badawczej Urządzeń, Czujników, Struktur Cienkowarstwowych i Materiałów Porowatych opartych na GaN. Jego zainteresowania badawcze są szerokie i obejmują fotonikę, zaawansowane mikroelektroniczne i optoelektroniczne urządzenia, a także wytwarzanie mikro- i nanostruktur oraz tworzenie półprzewodników.

Więcej o projekcie znajdziecie na Linkedin projektu