ŚRODOwiskowe Seminaria Fotoniczne powracają! Po raz pierwszy wykład zostanie prowadzony w języku angielskim, więc zapnijcie już teraz pasy, aby dowiedzieć się o… szkłach egzotycznych! Tym razem naszym gościem będzie Johann Troles z Uniwersytetu w Rennes, który opowie o szkłach chalkogenkowych i włóknach do zastosowań w średniej podczerwieni.

Czy wiedzieliście, że grupa badawcza Szkła i Ceramiki Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu w Rennes posiada bogatą wiedzę na temat szkieł egzotycznych, a więc pozbawionych krzemionki, takich jak: szkła fluorkowe, fosforanowe i chalkogenkowe?

W ciągu ostatniej dekady wspomniany zespół zdobył ogromne doświadczenie w dziedzinie szkieł chalkogenkowych, w ich syntezie i oczyszczaniu, formowaniu oraz badaniu właściwości optycznych. Takie szkła znajdują praktyczne zastosowania jako komponenty do soczewek do kamer podczerwieni, zaś włókna szklane i chalkogenkowe elementy optyczne są wykorzystywane w przewodnikach falowych do zastosowań w laserach, przełącznikach optycznych i wykrywaniu substancji chemicznych.

O prelegencie:
Johann Troles jest profesorem na Uniwersytecie w Rennes. Jego działalność badawcza obejmuje syntezę, formowanie i charakteryzację szkieł i włókien chalkogenkowych. Od 2004 roku pracuje nad przygotowaniem wysoko czystych szkieł i włókien chalkogenkowych, a w szczególności nad mikrostrukturalnymi włóknami na potrzeby zastosowań w podczerwieni. Włókna tego typu mają zastosowanie w światłowodowej transmisji dużych mocy, jako nowe źródła podczerwieni (szczególnie w zakresie generacji supercontinuum w średniej podczerwieni) oraz spektroskopii w średniej podczerwieni.

Organizatorzy: prof. Ryszard Buczyński i dr Paweł Socha, który opowie słuchaczom także o “Wytwarzaniu i właściwościach włókien optycznych z rdzeniem perowskitowym CsPbBr3.

Dołączcie do nas 29 listopada w naszym oddziale przy ul. Wólczyńskiej 133!