Badania materiałów w funkcji temperatury

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Badania właściwości materiałów w funkcji temperatury obejmują pomiary właściwości cieplnych, tj. dyfuzyjność i przewodność cieplna, współczynnik rozszerzalności cieplnej, ciepło właściwe, termograwimetria, odporność na szoki cieplne oraz pomiary właściwości elektrycznych, tj. współczynnik Seebecka i przewodność elektryczna. Dodatkowo laboratorium wyposażone jest w wysokotemperaturowy trybotester, który umożliwia pomiary współczynnika tarcia oraz zużycia w podwyższonych temperaturach.

Usługi

  • Badania dyfuzyjności / przewodności cieplnej materiałów
  • Jednoczesna analiza termiczna / badania termograwimetryczne oraz ciepła właściwego materiałów
  • Badania współczynnika rozszerzalnośći cieplnej materiałów
  • Cieplne odporności na szoki termiczne materiałów
  • Pomiary współczynnika Seebecka i przewodności elektrycznej
  • Badania trybologiczne materiałów