Technologia Grubowarstwowa

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Technologia grubowarstwowa obejmuje wytwarzanie i testowanie struktur funkcjonalnych i elementów biernych dla elektroniki. Układy wykonywane są techniką sitodruku lub druku strumieniowego warstw przewodzących, rezystywnych i dielektrycznych na podłoża. Warstwy poddawane są obróbce termicznej w piecach komorowych lub taśmowych.

Produkty

  • Piezoelektryczne czujniki nacisku na podłożach elastycznych
  • Podłoża i obudowy dla detektorów
  • Sensor pH w technologii grubowarstwowej