Technologia LTCC

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic – ceramika współwypalana niskotemperaturowo), polegająca na tworzeniu trójwymiarowych struktur układów elektronicznych na bazie sprasowywanych i współwypalanych folii ceramicznych z nadrukowanymi warstwami funkcjonalnymi, jest podstawą do wytwarzania układów i systemów mikroelektronicznych o wysokim stopniu złożoności, wysokiej gęstości upakowania, miniaturowych, charakteryzujących się bardzo wysokim wskaźnikiem niezawodności. Układy LTCC są wytwarzane w kompleksowym procesie technologicznym od wytworzenia folii ceramicznej poprzez procesy wycinania folii i formowania otworów, drukowania warstw przewodzących, rezystywnych i dielektrycznych, pakietowania i prasowania modułów, końcową obróbkę termiczną (współwypał), montaż i zabezpieczanie do finalnego testowania.

Usługi

 • Wykonanie projektu układu LTCC
 • Odlanie folii LTCC
 • Sitodruk
 • Obróbka i ablacja laserowa
 • Obróbka termiczna
 • Mielenie
 • Wytwarzanie nowych materiałów dla produkcji folii ceramicznych o zadanych właściwościach

Produkty

 • Struktura 1-warstwowa zrealizowana w technologii LTCC
 • Struktura wielowarstwowa zrealizowana w technologii LTCC
 • Sensor pH w technologii LTCC
 • Obudowa LTCC dla układu pracującego w wysokich częstotliwościach