Pomiary optyczne materiałów fotonicznych

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Badanie właściwości optycznych (charakterystyki spektralne i czasy zaniku fluorescencji) materiałów fotonicznych, pomiary nieliniowej absorpcji materiałów krystalicznych i ceramicznych, grafenu i tlenku grafenu oraz badanie wytrzymałości na promieniowanie laserowe dużej mocy elementów i materiałów do zastosowań w fotonice.
Laboratoria wyposażone są w:
• różnego typu źródła promieniowania: impulsowy laser przestrajalny dużej mocy OPOTEK RADIANT HE 355 LD EUV, o dł. fali impulsu 6ns, generujący promieniowanie w zakresie 195nm-2,5m; diody laserowe o długości fali m.in.: 978,6nm, 456nm.
• detektory UV-ViS-NIR: chłodzony fotopowielacz Hamamatsu R928, fotodetektory ID441-C ACTON, PbS P4638 Hamamatsu, InGaAs G6122 Hamamatsu

Usługi

  • Pomiary spektroskopowe
  • Badanie wytrzymałości na promieniowanie laserowe elementów i materiałów optycznych
  • Charakteryzacja nieliniowych absorberów