Spiekanie materiałów

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Urządzenie do iskrowego spiekania wspomaganego przepływem prądu SPS (ang. Spark Plasma Sintering) jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń w kraju służącym do spiekania m.in. materiałów metalowych, ceramicznych, międzymetalicznych. Zostało zaprojektowane i wykonane przez dra Rafała Zybałę i mgra Kamila Kaszycę, dzięki czemu Instytut pozyskał nowe możliwości świadczenia usługi wytwarzania spieków z wyrobów proszkowych oraz nowoczesną aparaturę badawczą. Nowa technologia iskrowego spiekania SPS daje ogromne możliwości wytwarzania nowych materiałów funkcjonalnych w różnych dziedzinach nauki i techniki.

Usługi

  • Spiekanie metodą SPS

Produkty

  • Materiały termoelektryczne
  • Stale ferrytyczne typu ODS
  • Kompozyty Cu-C
  • Węgliki spiekane