Technologia wytwarzania tlenku grafenu

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Podstawą technologii jest chemiczna modyfikacja grafitu na drodze reakcji zachodzących w trakcie zmodyfikowanej metody Hummersa. W tym procesie dołączane są do grafitu grupy tlenowe, a następnie materiał jest rozwarstwiany. Produktem tego procesu jest zawiesina wodna płatków tlenku grafenu. Zawiesina jest podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji pozostałych produktów wywodzących się z rodziny grafenu płatkowego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody usuwania poprodukcyjnych zanieczyszczeń, otrzymane materiały grafenowe charakteryzują się wysoką czystością w porównaniu do dostępnych komercyjnie na rynku pochodnych grafenu płatkowego.

Usługi

  • Utlenianie grafitu płatkowego
  • Suszenie tlenku grafenu (1)
  • Suszenie tlenku grafenu (2)

Produkty

  • Roztwór tlenku grafenu
  • Tlenek grafenu – proszek