Ważne informacje

O Ś W I A D C Z E N I E

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.