Wybrał fotonikę, bo kiedy przyszedł na rozmowę o pracę, kierownik zakładu zasilania akurat był… na urlopie. Wtedy został zapytany, czy wie coś o światłowodach. I tak poszło… Dr inż. Krzysztof Borzycki – bo o nim mowa, na 6. już ŚRODOwiskowym Seminarium Fotonicznym opowie o włóknach światłowodowych z pustym rdzeniem (HCF) dla telekomunikacji i transmisji danych.

Konwencjonalne włókna światłowodowe ze szkła krzemionkowego po ponad 50 latach rozwoju osiągnęły stadium doskonałości, a parametry:
– tłumienność,
– zakres spektralny,
– dyspersja,
– nieliniowość optyczna
– i własności mechaniczne
doszły do poziomu wyznaczonego przez fizyczne własności materiału i NIE MOŻNA LICZYĆ NA ICH DALSZĄ POPRAWĘ. Dobrnęliśmy do granicy. Co dalej?

Włókna z innych materiałów (polimery, szkła wieloskładnikowe, sole metali alkalicznych) nie nadają się do telekomunikacji, głównie dlatego, że mocno tłumią sygnał.

Dlatego nowy kierunek prac rozwojowych to włókna z krzemionki, ale z „pustym” (gazowym) rdzeniem (ang. Hollow Core Fiber – HCF), gdzie interakcja promieniowania ze szkłem zostaje ograniczona do minimum (0,01-1%), a wpływ własności szkła na tłumienność, rozproszenie, nieliniowość i dyspersję włókna jest minimalny.

Efektywny współczynnik załamania HCF to zaledwie 1,002-1,030. Dla telekomunikacji istotne są HCF z płaszczem o budowie periodycznej tworzącym barierę fotoniczną (PBGF) i z płaszczem antyrezonansowym (ARF/NANF) z pustych rurek.

Najlepsze NANF mają tłumienność podobną do klasycznych światłowodów jednomodowych (rekord: 0,17 dB/km), znikomą nieliniowość, niższą latencję i bardzo słabe rozproszenie wsteczne, ale są wrażliwe na infiltrację wilgoci.

Niestety wykonywanie złączy HCF ze sobą i zwykłymi włóknami jednomodowymi jest nadal trudne i wymaga specjalnych rozwiązań. NANF i PBGF są produkowane komercyjnie przez firmy OFS i Lumenisity, lecz po bardzo wysokich cenach.

Seminarium dra inż. Borzyckiego poprzedzi 15-minutowe wystąpienie dra inż. Pawła Michałowskiego pt. “Pomiary SIMS materiałów i przyrządów fotonicznych”.

Wykład na żywo + streaming online!

O prelegencie:

Dr inż. Krzysztof Borzycki – doktor nauk technicznych; długoletni pracownik Instytutu Łączności w Warszawie; pracownik laboratorium badawczo-rozwojowego Ericsson Telecom w Szwecji (2001–2002); specjalista w zakresie badań kabli i włókien światłowodowych, osprzętu i systemów transmisyjnych, światłowodowych sieci dostępowych (FTTx). Jego ulubiona długość fali to 633 nm ze względu na ładny, jasnoczerwony kolor. Marzeniem naukowym doktora jest odkrycie nowej odmiany wodoru – ciekłej lub stałej w temperaturze pokojowej.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 2 marca 2023, 09:26|Categories: Aktualności, Centrum Fotoniki|Tags: , |