Oddajemy głos do studia… A mianowicie dr Agnieszce Szysiak, która już dziś opowie studentom Politechniki Warszawskiej o ceramice funkcjonalnej oraz technicznej oraz tym, gdzie stosuje się każdą z nich. Naszą Doktor często pytają o to, czy ceramika, którą wytwarza się w naszym Instytucie, różni się od tej, którą używamy na co dzień, czy ceramika może wyglądać jak szkło, czy stopi się w temperaturze 1800°C… Odpowiedziami na te pytania podzieli się również ze studentami!

„Przede wszystkim jednak powiem i pokażę, w jaki sposób ceramikę wytwarzamy w naszych laboratoriach w Grupie Badawczej Materiały Fotoniczne. Opracowana przez nas technologia pozwala otrzymywać ceramikę przezroczystą wysokiej jakości, która może być używana nawet w laserach” – zdradziła nam dziś rano dr Agnieszka Szysiak.

Z kolei dr inż. Marcin Franczyk weźmie na tapet nowe rodzaje światłowodów fotonicznych i nanonstrukturyzowanych. Opowie o różnych rodzajach szkieł, z których mogą być wykonywane włókna, przedstawi technologię oraz metody wytwarzania wspomnianych światłowodów. Nie zabraknie opisu możliwych zastosowań, jako podstawowych elementów w konstrukcji takich urządzeń jak: szerokopasmowe źródła supercontinuum, czujniki substancji lotnych oraz lasery światłowodowe.

A w trakcie wykładu prowadzonego przez dr hab. inż. Annę Kozłowską studenci zapoznają się z technologiami materiałów luminescencyjnych oraz modyfikacjami ich składu i struktury, pozwalającymi na uzyskanie nowych, ciekawych funkcjonalności. Przykładem takich materiałów są wielowarstwowe ceramiki z powłokami plazmonicznymi, które mogą działać jako źródło światła i czujnik.

Anna Kozłowska przedstawi także aspekty fotometryczne konstrukcji aktywowanych diodowo źródeł światła, omówi wpływ rozpraszania na uzyskanie odpowiedniej barwy źródła oraz metody funkcjonalizacji jego powierzchni. Studenci poznają również najnowsze trendy w konstrukcji źródeł światła, które bazują na… membranach grafenowych!

W zeszłym tygodniu natomiast dr Beata Synkiewicz-Musialska poprowadziła wykład dla studentów Politechniki Warszawskiej: „Na zajęciach przybliżyłam proces technologiczny LTCC. Opowiedziałam o zaletach tej technologii, a także o możliwościach uzyskania za jej pomocą materiałów o zróżnicowanych właściwościach dielektrycznych. Dalsza część wykładu, którą poprowadził dr Krzysztof Zaraska, poświęcona była praktycznym zastosowaniom technologii LTCC, na konkretnych przykładach realizacji naszej Grupy Badawczej.

Do takich praktycznych zastosowań naszej technologii należą między innymi: czujniki przewodności wody, sensory pH, mikrosystemy stosowane w analityce chemicznej i medycynie, obudowy układów pracujących w wysokich częstotliwościach, obudowy układów MEMS, światłowodów czy przyrządów półprzewodnikowych. Jednymi z najciekawszych układów LTCC zrealizowanych w naszej Grupie Badawczej są: stymulator nerwu błędnego oraz generator zimnej plazmy, który w przyszłości posłuży do wytworzenia samodezynfekującej klawiatury”.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 20 stycznia 2023, 12:17|Categories: Aktualności, Centrum Fotoniki, Centrum Materiałów Funkcjonalnych|Tags: , |