Wytwarzanie materiałów kompozytowych o strukturze wzajemnie przenikających się faz (typu Interpenetrating Network)

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Metoda infiltracji ciśnieniowej w tłoczeniu ciekłego metalu w porowatą strukturę np. gąbkę ceramiczną. W efekcie oddziaływania ciśnienia zewnętrznego ciekły metal wypełnia puste przestrzenie, tworząc litą strukturę o charakterze wzajemnie przenikających się faz. Kluczowymi parametrami procesu wpływającymi na skuteczność infiltracji są: wielkość stosowanego ciśnienia, temperatura ciekłego metalu, zwilżalność ceramiki oraz lepkość metalu w temperaturze zalewania. Dostępna aparatura technologiczna umożliwia wytwarzanie materiałów kompozytowych na bazie stopów miedzi i aluminium o geometrii prostopadłościanu (max. 50×50×20mm) oraz walca (fi50×20mm). Opracowane materiały mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym (elementy cierne układów hamulcowych) oraz obronnym (elementy opancerzenia).

Usługi

  • Infiltracja ciśnieniowa ciekłymi metalami

Produkty

  • Kompozyty metaliczo ceramiczne typu IPC