Powłoki porowate mogą znaleźć zastosowanie w regulacji temperatury elementów satelitów lub statków kosmicznych lub w przyrządach optycznych.

Czarne matowe powłoki charakteryzują się wysoką absorpcją światła i wysoką emisyjnością promieniowania podczerwonego, co czyni je odpowiednimi dla elementów, które powinny absorbować dużo ciepła słonecznego oraz mieć możliwość oddania dużej ilości ciepła generowanego przez statek kosmiczny.

Analogicznie zastosowanie w przyrządach optycznych czarnych matowych powłok pozwala na zwiększenie stosunku sygnału do szumu, ponieważ powłoki tego typu wychwytują zakłócenia, odblaski i inne promieniowanie niepochodzące z obserwowanych obiektów. Role te mogą spełniać czarne nanostrukturalne porowate powłoki cynku oraz białe nanostrukturalne powłoki tlenku cynku opracowane i rozwijane przez badaczy z Grupy Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate

Z drugiej strony: elementy wymagające niewielkiej absorpcji światła słonecznego oraz wysokiej emisyjności w podczerwieni powinny zostać pokryte białymi matowymi powłokami.