Spotkajmy się na targach Electronica w Monachium! Świat online daje nam szansę, aby poznać się jeszcze przed wydarzeniem, dlaczego by z niej nie skorzystać? Dziś przedstawiamy dwie nasze Grupy Badawcze, które będą tam na Was czekać:

Grupę Projektowanie układów scalonych i systemów tworzy jeden z nielicznych zespołów inżynieryjnych w Polsce zajmujących się projektowaniem specjalizowanych układów scalonych (ASIC) oraz rozwojem systemów elektronicznych, ze szczególnym naciskiem na elastyczność oferty, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Dr inż. Grzegorz Janczyk, przedstawiciel naszego Instytutu w zakresie ASIC i projektowania systemów: „Pracując w schemacie FABLESS, wspieramy działalność badawczą prowadzoną w oparciu o licencje akademickie. Jesteśmy również otwarci na wspieranie wyzwań komercyjnych w komercyjnym schemacie licencjonowania wykorzystywanych narzędzi i dostępu do światowych technologii produkcji układów scalonych. Zależy nam na powstających technologiach badawczo-rozwojowych, eksperymentalnych konfiguracjach i innowacjach opartych na wiedzy i doświadczeniu, aby otworzyć drogę do komercjalizacji opracowanych rozwiązań, własności intelektualnej i technologii dla klienta”. Obecny na targach dr Grzegorz Janczyk będzie otwarty na dyskusję, skorzystajcie!

Niestandardowe rozwiązania czujnikowe – projektowanie, prototypowanie, rozwój i produkcja – tym zajmuje się na co dzień nasza kolejna Grupa Badawcza – Technologia krzemowa i systemy sensorowe (kierowana przez dra inż. Dariusza Szmigla).

„Wraz z klientami tworzymy i wytwarzamy mikro- i nanourządzenia na bazie krzemu: czujniki MEMS, detektor przewodności cieplnej, fotodiody, detektory promieniowania jonizującego i terahercowego, które czynią ich produkty bardziej konkurencyjnymi. Oferujemy również produkcję masek fotoligraficznych, integrację mikroprzepływową i usługi pakowania „pod klucz” dla niestandardowych, wysokowydajnych czujników o wysokiej niezawodności i komponentów mikroelektronicznych”, zdradza dr Dariusz Szmigiel.

Ale to tylko część naszej oferty! „Klienci zyskują święty spokój dzięki pełnej ochronie IP” – dodaje dr inż. Tomasz Bieniek, który będzie czekał na targach na Wasze zapytania.

Podziel się ze znajomymi!