Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska otrzymała nagrodę Naukowiec Przyszłości! Bo przyszłościowe rozwiązania powstają już dzisiaj – a o kilku z nich będziecie mieć okazję dowiedzieć się z lektury naszego wywiadu. Zapraszamy!

Pani Doktor pracuje nad wytwarzaniem biosensorów. Laik może nie wiedzieć, co to słowo oznacza. Jak to prosto wyjaśnić?

Najprościej rzecz ujmując, biosensory / bioczujniki to czujniki z przyłączoną warstwą bioreceptorową. (Bio)czujniki są konstruowane na różnego typu podłożach: sztywnych bądź elastycznych, na których umieszczane są różnymi technikami kolejne warstwy nieorganiczne i organiczne, do których z kolei przyłączane są cząsteczki bioreceptorów.

Dużo tego! Co może być bioreceptorem?

Najczęściej stosowanymi bioreceptorami są białka – przeciwciała lub enzymy, ale mogą to być również krótkie fragmenty DNA, czyli oligonukleotydy, a nawet całe komórki np. bakterii. Oznaczanie substancji odbywa się w zależności od sposobu detekcji na zasadzie analizy sygnału generowanego podczas selektywnego, a nawet specyficznego oddziaływania bioreceptora i cząsteczki analitu.

Znane są różne metody detekcji wykorzystywane w technikach czujnikowych, pozwalające na oznaczanie substancji w zależności od jej właściwości, m.in.: metody elektrochemiczne, metody oparte na efekcie światłowodowym lub metody oparte na efekcie tranzystorowym.

To podział ze względu na metodę generowania sygnału analitycznego, który jest następnie przetwarzany na sygnał elektryczny, który może być w łatwy sposób przesyłany, archiwizowany i analizowany.

Dalszą część wywiadu przeczytacie na LinkedIn.