Projekt Karoliny Piętak-Jurczak pt. „Synteza pasywacji z tlenku glinu do precyzyjnej modyfikacji właściwości fizykochemicznych grafenu” otrzyma dofinansowanie w konkursie PRELUDIUM 21. Tylko 258 projektów z 2163 zostało zakwalifikowanych, który został ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki NCN.

Oznacza to, że przez najbliższe 36 miesięcy Karolina będzie analizowała mechanizm pasywacji grafenu z wykorzystaniem metody osadzania warstw atomowych ALD. Będzie także szukała odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest kontrola procesem pasywacji grafenu w taki sposób, aby otrzymywać konkretne właściwości fizykochemiczne grafenu.

Innymi słowy opisane badania pozwolą określić, czy przez odpowiednie pokrycie grafenu zabezpieczającym go tlenkiem aluminium możemy również polepszyć m.in. jego właściwości elektryczne. Rozwój tej wiedzy będzie kolejnym krokiem w celu udoskonalenia elektroniki opartej na grafenie.Już nie możemy doczekać się pierwszych rezultatów badań!

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 27 grudnia 2022, 08:56|Categories: Aktualności, Grafen i Kompozyty, Grupy Badawcze, Nagrody|Tags: , |