O wadze obronności, istnienia odpowiednich systemów, technologii, mieliśmy okazję przekonać się w ostatnich dniach. Właśnie zakończyła się VII EDYCJA KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Optoelektronika kluczową technologią bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości”.

Czy wiecie, że opracowywane w Łukasiewicz – IMiF rozwiązania optoelektroniczne i fotoniczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii, w tym dla sektora obronności? Rozwiązania bazujące na własnych opracowaniach (materiałach, przyrządach i technologiach) decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w zakresie tzw. podczerwieni, gdzie tworzone technologie nie są łatwo dostępne komercyjnie, a niektóre, dla zastosowań w obronności, wręcz niedostępne.

Dr inż. Piotr Guzdek, Zastępca Dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – IMiF: “Osiągnięcia polskiej fotoniki są na poziomie światowym i realizujemy projekty, które wpisują się w główne trendy rozwoju fotoniki. (…) Mimo tak dobrej kondycji fotoniki w Polsce, zagrożeniem jest ograniczona liczba wykwalifikowanej kadry oraz niewystarczające środki na inwestycje infrastrukturalne w tym obszarze”.

Tematyce konferencji poświęcony był:

otwierający ją panel dyskusyjny „Rola optoelektroniki w nowej rzeczywistości”, w której brał udział Dyrektor ds. badawczych w naszym Instytucie – dr Piotr Guzdek.

a także wystąpienie w panelu prezentacyjnym „Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa Państwa” dra inż. Kamil Pierściński z Grupy Badawczej Fotonika Podczerwieni.

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Związku Pracodawców Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 17 listopada 2022, 12:51|Categories: Aktualności, Fotonika Podczerwieni, Grupy Badawcze, Konferencje|Tags: , |