O Łukasiewiczu

Sieć Badawcza Łukasiewicz realizuje polskie aspiracje do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami. To unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym, który skupia 32 instytuty badawcze w Polsce.

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business, spotykamy się z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

Jesteśmy trzecią pod względem wielkości siecią badawczą w Europie i liderem B+R w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jesteśmy nowoczesną instytucją badawczą. Zarządzamy 440 laboratoriami B+R.

Posiadamy specjalistyczną aparaturę badawczą. 3762 urządzeń kluczowej aparatury, w tym 497 unikatowej aparatury w skali Polski.

Pracują dla nas najlepsi. W całym Łukasiewiczu pracuje blisko 4500 pracowników pionu badawczego i inżynieryjno-technicznego.

Wizja: Kreatywni ludzie, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskich przedsiębiorstw i społeczeństwa

Misja: Dynamiczna organizacja sieciowa tworząca innowacyjne rozwiązania stosowane w kluczowych sektorach gospodarki

Wartości: Pasja + kreatywność + odwaga + rzetelność + współpraca


Rzuć nam wyzwanie: uzupełnij formularz. W 15 dni bezpłatnie przedstawiamy pomysł badawczo-rozwojowy.