W centrum uwagi jest dziś Kamil Abendroth. Ale nad czym właściwie Kamil obecnie pracuje? Razem z kolegami z GB Technologie GaN, czujniki i struktury cienkowarstwowe opracowuje nowatorskie narzędzia do analizy i aktywacji akceptorów w azotku galu.

– We współpracy z Kamilem zautomatyzowaliśmy proces analizy danych pomiarowych z tranzystorów – wyjaśnia Maciej Kamiński.

Dzięki temu parametry zmierzonych kilkuset struktur testowych z jednej próbki otrzymujemy w kilka minut. Ręcznie zajęłoby to kilka dni. Wykorzystując to samo narzędzie nasi naukowcy z GB (Maciej Kamiński, Andrzej Taube i właśnie Kamil) chcą precyzyjnie wyznaczać stopień chemicznej aktywacji akceptorów w GaN, czyli efektywności, z jaką atomy domieszek (akceptorów) są włączane do struktury kryształu półprzewodnika (takiego jak azotek galu) w procesie ich aktywacji.

Nie jest to proste zadanie, bo metody opracowane dla krzemu,  w niektórych przypadkach mogą prowadzić do nierealistycznych wyników i wniosku, że skuteczność aktywacji wynosi ponad 100 % Dlatego pracujemy w zespole nad modelem, który dzięki uwzględnieniu zjawisk charakterystycznych i specyficznych dla tego materiału (GaN), pozwoli nam wyznaczać ten parametr w sposób wiarygodny. To przyczyni się do lepszej kontroli technologii wytwarzania naszych przyrządów półprzewodnikowych wysokiej mocy!


Brzmi ciekawie? Zapraszamy laureatów olimpiad do pracy w naszych laboratoriach.