Światłowody antyrezonansowe

Opis produktu:

Wytwarzane przez nas światłowody antyrezonansowe (w skrócie ARF) są włóknami pasmowymi. Są to światłowody niskostratne do transmisji w podczerwieni do 5μm, stosowane do szybkiego przesyłu impulsów światła o wysokiej mocy i energii oraz do czujników cieczy i gazu. Charakter propagacji światła dla tych włókien jest uzależniony od ilości, wielkości i rozmieszczenia, a także grubości ścianek kapilar tworzących strukturę rezonatorów Fabry-Pérota. Zaletą tych włókien jest to, że poszczególne obszary struktury mogą być wypełniane cieczami o odmiennych własnościach optycznych. Daje to możliwości tworzenia czujników optycznych o unikatowych parametrach.