Technologia wytwarzania szkieł wieloskładnikowych / materiałów na światłowody

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Mamy ponad 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu i syntezie różnych typów szkieł wieloskładnikowych, w tym: szkieł fluorkowych, tellurowych, i wieloskładnikowych szkieł krzemianowych przeznaczonych do wytwarzania światłowodów, a także pasywnych elementów optycznych. Nasze szerokie kompetencje w zakresie syntezy szkieł umożliwiają odpowiednie dobranie typu szkła do wymaganych zastosowań. Parametry szkieł, które mogą być dopasowywane, obejmują: temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia, współczynnik rozszerzalności termicznej, zakres transmisji, liniowy i nieliniowy współczynnik załamania światła, poziom domieszkowania szkieł np. jonami ziem rzadkich oraz współczynnik absorpcji szkieł (dla szkieł przeznaczonych na filtry optyczne). Wytwarzane szkła mogą zostać poddane obróbce mechanicznej, w tym cięciu, zaokrążaniu, szlifowaniu i polerowaniu, do uzyskania wymaganych kształtów i wymiarów materiału w zależności od zastosowania.