Szkło fluorkowe

Opis produktu:

Opracowana technologia pozwala na wytwarzanie beztlenowych szkieł fluorkowych typu ZBLAN (nazwa pochodzi od pierwszych liter wykorzystywanych fluorków ZrF4, BaF2, LaF3, AlF3 i NaF). Obecność tlenu i pary wodnej w atmosferze znacząco wpływa na jakość tych szkieł, dlatego wytopy prowadzone są w ściśle kontrolowanej temperaturze i atmosferze ochronnej w komorach typu glove-box. ZBLAN wykazuje wysoką transmitancję w zakresie od ultrafioletu do średniej podczerwieni oraz niski współczynnik załamania światła (również nieliniowy). Możliwość kształtowania szkieł według zapotrzebowania zleceniodawcy.