Szkła krzemianowe z wysoką zawartością tlenków metali ciężkich

Opis produktu:

Szkła z wysoką zawartością metali ciężkich (takich jak ołów, kadm, bizmut itp.) znane są też jako HMO (z ang. Heavy Metal Oxides). Charakteryzują się wysokim współczynnikiem załamania światła, a także wykazują transmitancję w bliskiej i średniej podczerwieni. Cechują się również nieliniowymi właściwościami optycznymi. Szkła tego typu z dodatkiem SiO2 wykazują również zmniejszoną podatność na krystalizację. Szkła mogą być modyfikowane w celu dostosowania właściwości (np. dopasowanie współczynnika załamania światła).
Przykładowo szkło PBG08 charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną oraz nadaje się do wieloetapowego przetwórstwa termicznego, jest też odporne hydrolitycznie. Może być stosowane w szerokim zakresie spektralnym od zakresu widzialnego do średniej podczerwieni.