Szkła Tellurowe

Opis produktu:

Podstawowym składnikiem szkłotwórczym w szkłach tellurowych jest dwutlenek telluru. Szkła tego typu cechują się wysokim współczynnikiem załamania światła, wysoką nieliniowością, a także szerokim oknem transmisyjnym do 5 μm. Szkła tellurowe są stabilne termicznie, przez co możliwa jest ich wielokrotna obróbka termiczna. Możliwość kształtowania szkieł według zapotrzebowania zleceniodawcy.