Technologia wytwarzania światłowodów

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Dysponujemy trzema w pełni wyposażonymi wieżami do wyciągania światłowodów ze szkła typu fused silica oraz szkieł wieloskładnikowych i oferujemy projektowanie, wytwarzanie i charakteryzację światłowodów, w szczególności struktur specjalnych. Stosujemy dwie komplementarne metody: mozaikową i dwutyglową w celu wytwarzania poszczególnych elementów szklanych, co pozwala nam uzyskiwać docelowo szereg włókien, kompozytów i obrazowodów. Posiadamy zarówno wysokie kompetencje, jak i możliwości projektowania oraz wytapiania szkieł, oraz ich przetwarzania do finalnej struktury. Struktury są projektowane numerycznie w oparciu o szereg teorii fizycznych dot. propagacji fal świetlnych w ośrodkach liniowych i nieliniowych. Wyniki są weryfikowane na drodze pomiarów.