Wytwarzanie ceramicznych szkieletów

Szkło wielowarstwowe
Opis Technologii:

Szkielety ceramiczne otrzymywane są metodą osadzania ceramicznej masy lejnej na podłożu polimerowym – metoda ta służy do otrzymywania porowatych materiałów o średnicach porów do kilku milimetrów. W tym procesie wykorzystuje się uformowaną strukturę organicznego tworzywa sztucznego, na którym osadza się ceramiczną masę lejną. Metoda pozwala na otrzymanie materiałów o stopniu porowatości dochodzącym do 99% obj., czyli największym z możliwych.

Usługi

  • Wytworzenie ceramiczncyh szkieletów

Produkty

  • Szkielety ceramiczne na bazie Al2O3