Łukasiewicz – IMIF
Łukasiewicz – IMIF
Łukasiewicz – IMIF
Łukasiewicz – IMIF
BIP – Zamówienia publiczne2022-05-19T15:17:43+02:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania prowadzone na platformazakupowa.pl

Zamówienia Publiczne

Aktualne postępowania:

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym
Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – przetarg nieograniczony, PRZ/00005/2022,

link do dokumentacji:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/588555