Dla Biznesu

Działalność instytutu

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności:

  • opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania mikro- i optoelektronicznych przyrządów, w tym: mikrofalowych i fotonicznych przyrządów dyskretnych, detektorów i czujników, układów scalonych, mikrosystemów i podzespołów elektronicznych, mikroelektronicznych układów hybrydowych, przyrządów mocy, elementów dyfrakcyjnych;
  • rozwój metod projektowania mikro- i optoelektronicznych przyrządów oraz tworzenie nowych metod charakteryzacji materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych;
  • opracowywanie technologii wytwarzania nowych materiałów takich jak: węglik krzemu, grafen epitaksjalny i płatkowy, kompozyty ceramiczno-metalowe, szkła i zaawansowana ceramika oraz badania ich właściwości pod kątem przemysłowego wykorzystania;
  • prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej.

Organizacja prac badawczych Instytutu opiera się o cztery linie technologiczne:

  • linia podzespołów optoelektronicznych
  • linia podzespołów krzemowych
  • linia podzespołów półprzewodników szerokoprzerwowych
  • linia dla technologii LTCC

Oferty do pobrania

Oferta biznesowa Łukasiewicz – IMiF: pobierz pdf

Analiza porównawcza oświetlenia LARS LIGHTING: pobierz pdf

Kontakt do Działu Komercjalizacji i Sprzedaży

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Nasi badacze opracowują produkty gotowe do wprowadzenia na rynek.
Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Łukasiewicz – IMiF zapraszamy do kontaktu:

Piotr Cywiński
piotr.cywinski@imif.lukasiewicz.gov.pl, komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 77 17, 789 224 132

Sławomir Gadomski
slawomir.gadomski@imif.lukasiewicz.gov.pl, komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 77 75, 604 053 932

Rzuć nam wyzwanie: uzupełnij formularz. W 15 dni bezpłatnie przedstawiamy pomysł badawczo-rozwojowy.

Strony archiwalne:

Formularz kontaktowy: