Dr hab. inż. Agnieszka Grabias dołączyła do elitarnego grona 206 naukowców z całego świata (w tym sześciu z Polski) – „Mössbauer Century Club”. Grupę tworzą badacze, którzy opublikowali ponad 100 artykułów dotyczących wyników badań naukowych otrzymanych przy zastosowaniu metody spektroskopii mössbauerowskiej, licząc od 1958 roku, czyli od odkrycia efektu bezodrzutowej emisji i absorpcji promieniowania gamma przez jądra atomów w ciele stałym przez Rudolfa Mössbauera.

Warto nadmienić, że odkrywca efektu Mössbauera został uhonorowany Nagrodą Nobla z Fizyki w zaledwie kilka lat po opublikowaniu swojego odkrycia, tj. w 1961 roku.

Obecnie metoda spektroskopii mössbauerowskiej znajduje zastosowanie w bardzo różnorodnych dziedzinach, m.in. w tematyce dotyczącej metalurgii, energetyki, baterii, katalizatorów, czujników, ochrony środowiska, medycynie, jak również w badaniach kosmicznych.

Najnowsze prace Agnieszki Grabias, opublikowane w „Journal of Alloys and Compounds”, są poświęcone nowym materiałom magnetycznym:
(1) https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165943,
(2) https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166047.
W druku znajduje się praca dotycząca badań meteorytów („Hyperfine Interactions” (2022)).

Podziel się ze znajomymi!