61 publikacji naukowych, konferencje (wystąpienie plenarne, 3 wykłady zaproszone, 14 wystąpień ustnych, 3 sesje plakatowe), ogromny dorobek naukowy – Szanowni Państwo, Paweł Piotr Michałowski został doktorem habilitowanym!

Po zapoznaniu się z cyklem 16 powiązanych tematycznie publikacji pod wspólnym tytułem „Charakteryzacja struktur półprzewodnikowych z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wgłębną przy użyciu metody Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych” Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej nadała dr. Pawłowi Michałowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Gratulujemy!

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 22 czerwca 2022, 13:51|Categories: Aktualności, Charakteryzacja Materiałów i Przyrządów, Grupy Badawcze|Tags: |