Czterech naszych naukowców: dr Krystian Kowiorski, Kamil Kaszyca, Bartosz Bucholc i dr Adrian Chlanda reprezentowało nasz Instytut podczas 17th International Symposium on Novel and Nano Materials, które odbyło się na pięknej wyspie Jeju w Korei Południowej.

Podczas konferencji przybliżyli ideę odzysku energii z ciepła odpadowego opartego na termoelektrycznym efekcie Seebecka oraz omówili praktyczne aspekty związane z wytwarzaniem materiałów termoelektrycznych oraz ich łączenia w tzw. moduły termoelektryczne.

Co ważne, prezentacja wygłoszona przez Adriana Chlandę pt.: „Introduction to waste energy harvesting using thermoelectric phenomenon – The COTEG project” została wyróżniona nagrodą dla najlepszej prezentacja na konferencji.

W swoim wystąpieniu Adrian Chlanda przybliżył słuchaczom projekt, który powstał w Łukasiewiczu – IMiF. Wspomniał również o misji naszej Sieci Badawczej, której celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych, oraz wyjaśnił zjawiska fizyczne związane z efektem termoelektrycznym, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie energii z różnorodnych źródeł ciepła, w tym z… ludzkiego ciała.

Tegoroczna konferencja ISNNM była niezwykle udana. W trakcie tych pięciu dni udało się wysłuchać wielu interesujących wykładów o bardzo wysokim poziomie naukowym oraz nawiązać kontakty z przedstawicielami Koreańskiego Towarzystwa Metalurgii Proszków z perspektywą na przyszłą współpracę.