Soczewki i elementy optyczne na podczerwień

Opis produktu:

Metoda HE pozwala uzyskiwać elementy optyczne ze szkieł PBG08 oraz SAB-1a będących szkłami o poszerzonej transmisji od zakresu widzialnego do bliskiej podczerwieni, a także wyłącznie małe soczewki ze szkła TWPN/I/6. Wszystkie w jakości laboratoryjnej.