Czy wiecie, że naszą Grupę Badawczą Fotonika Podczerwieni (prowadzoną przez dra Kamila Pierścińskiego) tworzą nie tylko świetni badacze, ale także doskonali organizatorzy? Uczestnicy konferencji, która odbyła się w poprzednim tygodniu podkreślali, że poziom merytoryczny wygłoszonych wystąpień był bardzo wysoki.

Ale to nie jedyny powód, dla którego bierzemy udział w konferencjach. Bardzo ważna jest także atmosfera. Nasza Grupa Badawcza, jak powiedzieli nam uczestnicy, również ją zapewniła! Czy to oznacza, że możemy spodziewać się wielu kolejnych konferencji tego typu? Mamy nadzieję, że tak!

Wyniki badań zaprezentowane podczas tegorocznego wydarzenia przyczyniły się do stworzenia potencjalnych partnerstw w ramach europejskich i polskich grup badawczych.

Dodatkowych emocji dostarczył konkurs z cennymi nagrodami dla młodych naukowców na najlepszą prezentację konferencyjną, co dodatkowo motywowało młodych adeptów nauki do ciekawego i rzetelnego przedstawiania osiąganych rezultatów.

Dr inż. Grzegorz Sobczak.: „Jako wielokrotny uczestnik konferencji „Workshop on Physics and Technology of Semiconductor Lasers” muszę zaznaczyć, że kolejna edycja ponownie przewyższa poprzednią. Konferencja, od można rzec lokalnego, ogólnopolskiego spotkania naukowego, zmienia się w międzynarodowe wydarzenie skupiające uznanych światowych specjalistów z naszej branży. Ciekawostką tegorocznego wydarzenia było zainteresowanie konferencją również wśród firmy komercyjnych. Zaowocowało to powstaniem ciekawej wystawy specjalistycznych urządzeń pomiarowych i technologicznych oraz pojawieniem się nagrody dla młodych naukowców za najlepsze wystąpienie konferencyjne, ufundowanej przez firmę TECHNOLUTIONS”.

Krzysztof Michalak: „Konferencja była dla mnie unikalną szansą na zapoznanie się z najnowszymi trendami w badaniach nad fizyką i technologią laserów półprzewodnikowych. Moją największą ciekawość wzbudziło nagrodzone, za najlepszą prezentację młodego naukowca, wystąpienie Kiran Saba dotyczące laserów z układem mikro-luster wyprowadzających wiązkę w kierunku prostopadłym do powierzchni przyrządu. Bardzo interesujące były dla mnie również przedstawione w formie plakatu wyniki badań Krzysztofa Brachy nad wytwarzaniem siatki DFB pierwszego rzędu dla kwantowych laserów kaskadowych”.

Christophe Defranoux z SEMILAB: „Podobały nam się wszystkie interesujące i inspirujące prelekcje i prezentacje posterowe prezentowane podczas tych dni. Uczestnictwo w konferencji umożliwiło nam spotkanie się z najlepszymi lokalnymi naukowcami. Była to także okazja do przedyskutowanie wspólnych projektów i tematów badawczych. Na wystawie zaprezentowaliśmy elipsometr spektroskopowy i przeprowadziliśmy owocne dyskusje na temat zastosowania tego narzędzia i techniki pomiarowej w procesie wytwarzania laserów półprzewodnikowych. Dziękujemy organizatorom za przyjęcie i wsparcie”.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 17 października 2022, 10:56|Categories: Aktualności, Fotonika Podczerwieni, Grupy Badawcze, Konferencje|Tags: , |