Tygle korundowe

Opis produktu:

Wytwarzane przez nas tygle korundowe mają szerokie zastosowanie w procesach termicznych. Tygle mogą być używane do spiekania, wypalania i osuszania materiałów sypkich oraz ciał stałych, w szczególności do kalcynowania prekursorów proszków otrzymywanych do wytwarzania ceramiki przezroczystej, sprawdzania ubytku masy proszków, analizy termograwimetrycznej (DTA/TG), kalcynowania produktów syntezy zol-żel oraz przeprowadzania syntezy w fazie stałej, topienia metali i ich stopów. Temperatura pracy aż do 1700°C w zależności od zastosowania. Istnieje możliwość doboru odpowiedniego rozmiaru, jak i czystości wytwarzanych tygli.