Razem zawsze lepiej! Poprowadzimy polsko-belgijski zespół, którego zadaniem będzie opracowanie innowacyjnych technologii na bazie grafenu dla tak strategicznych obszarów jak: elektromobilność, inteligentne miernictwo, elektronika mocy i magazynowanie energii elektrycznej. A dokładnie:

– nowej generacji bezpiecznych baterii o poprawionej szybkości ładowania i wydłużonym czasie życia,
– wysokoczułych czujników dla diagnostyki magnetycznej w nowoczesnych reaktorach jądrowych,
– zaawansowanych i nieinwazyjnych metod pomiarowych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych,
– ogólnodostępnych baz danych materiałowych i pomiarowych.

Cieszymy się, że lider Grupy Badawczej Grafen i Kompozyty, Tymoteusz Ciuk, właśnie wystartował z polsko-belgijskim projektem, dzięki któremu jego grupa w jeszcze większym stopniu wykorzysta potencjał grafenu epitaksjalnego na węgliku krzemu oraz grafenu G-Flake®, a to oznacza komercjalizację technologii grafenowych!

Szczegóły poniżej:

Akronim projektu to I4BAGS, od angielskiej nazwy: Ion Implantation for Innovative Interface modifications in Battery and Graphene-enabled Systems, źródłem finansowania projektu jest program M-ERA.NET Call 2021.

W skład konsorcjum weszły polskie podmioty: Łukasiewicz – IMiF i QWED SP. Z O. O. oraz belgijskie: Materia Nova R&D Center i IONICS S.A.
Agencje finansujące projekt: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz belgijski Service Public de Wallonie.

Kilka słów o podmiotach biorących udział w projekcie:

QWED specjalizuje się w oprogramowaniu QuickWave FDTD do projektowania i symulacji elektromagnetycznych, w tym ogrzewania mikrofalowego.

Materia Nova R&D Center to uznany technologiczny akcelerator zrównoważonych innowacji w zakresie nowych materiałów i procesów.

IONICS opracowuje i dostarcza technologie i procesy obróbki powierzchni: rozpylanie plazmowe, implantację jonów i galwanizację.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 10 października 2022, 10:49|Categories: Aktualności, Grafen i Kompozyty, Grupy Badawcze, Projekty|Tags: , |